Kancelaria działa na rynku usług prawnicznych od 2010 r i świadczy usługi zarówno osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcom.
W swojej codziennje praktyce skupia się w szczególności na zagadnieniach prawa kanonicznego i prawa rodzinnego oferując swoim Klientom - poparte ponad dwunastoletnim doświadczenim - kompleksowe rozwiązania w tej dziedzinie prawa polegające na reprezentacji zarówno przed sądami państwowymi jak i przed sądami metropolitalnymi. Oprócz powyższego, oferuje swoim Klientom usługi również w innych dziedzinach prawa takich jak prawo cywilne, prawo pracy czy też prawo spadkowe. 
Oferta Kancelarii przeznaczona dla podmiotów gospodarczych obejmuje szerokie spektrum zagadnień - od działań zmierzających do rozpoczecia działalności gospodarczej, poprzez biezące doradztwo w zakresie codziennego funkcjonowania firmy - aż po likwidację działalności - a w razie potrzeby również doradztwo i reprezentację w postępowaniu upadłościowym i postępowaniach restrukturyzacyjnych. Duże doświadczenie zdobyte przez Kancelarię w trakcie wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami wykorzystującymi różne formy działalności gospodarczej - od osób prowdzących jednoosobową działalność gospodarczą aż po spółki kapitałowe - pozwala na każdorazowy dobór środków właściwych dla rozwiązania indywidualnych problemów każdego z Klientów.