Kancelaria Adwokacka świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zakres pomocy prawnej obejmuje reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej a także sporządzanie opinii prawnych, umów, w tym również umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń, wewnętrznych regulaminów np. regulaminów pracy, płacy, ochrony danych osobowych czy regulaminów działania organów spółek i innych osób prawnych. Kancelaria świadczy również usługi polegające na stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych a także fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych.

Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

  • Prawo Kanoniczne - w szczególności w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
  • Prawo rodzinne, - w szczególności w zakresie spraw o rozwód i separację, spraw dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi a także małżeńskich spraw majątkowych,
  • Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne - w szczególności w zakresie doradztwa związanego z upadłością, w tym upadłością konsumencką oraz postępowaniem upadłościowym i postępowaniami restrukturyzacyjnymi,
  • Prawo Nieruchomości - w szczególności w zakresie spraw związanych z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie, spraw związanych ze służebnościami, sprostowaniem treści Ksiąg Wieczystych, eksmisją, zniesieniem współwłasności nieruchomości, zarządem nieruchomością wspólną przez współwłaścicieli,
  • Prawo spadkowe - w szczególności w zakresie dziedziczenia, spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku oraz w zakresie sporządzenia testamentu,
  • Prawo pracy - w szczególności w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, bieżącego doradztwa dla pracodawcy, reprezentowania pracodawcy oraz pracownika w postępowaniach przed sądem,
  • Ochrona Danych osobowych - w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa oraz sporządzania regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych,
  • Windykacja - w szczególności w zakresie redagowania i prowadzenia korespondencji przedprocesowej oraz w zakresie prowadzenia postępowań o zapłatę w tym postępowań w elektronicznym postępowaniu upominawczym,