Adwokat Marcin Kramek

W latach 1997 - 2002 Marcin Kramek odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego tej samej uczelni. Po ukończeniu studiów magisterskich kontynuował w latach 2002 - 2003 naukę na studiach podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. Od 2008 r., prowadzi sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Metropolitalnym w Warszawie. W latach 2006 - 2009 r., odbył aplikację adwokacką i złozył egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2018 r., po zdaniu egzaminu państwowego został wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych.